INFO

Warszawa,
ul. Radzymińska 210

OSIEDLE ODKRYTA

OSIEDLE MIESZKANIOWE NA TARCHOMINIE UL. ODKRYTA

Okamerowaniem zostały objęte tereny zewnętrzne w okół budynków oraz wewnątrz budynków, w ciągach komunikacyjnych.