Warszawa,
ul. Chałupnicza 1

BRAMY SKRZYDŁOWE

AUTOMATYKA BRAM SKRZYDŁOWYCH

Najważniejsze trzy parametry, jakie musi spełnić brama, żebyśmy mogli zastosować dany model siłownika: maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła, maksymalna długość skrzydła, maksymalna wysokość skrzydła. Parametry bramy mogą być mniejsze, ale żaden z tych trzech parametrów nie może być przekroczony.

Nie bez znaczenia jest również miejsce montażu. Brama może być narażona na podmuchy wiatru w zależności ukształtowania terenu wokół niej. Wszystkie wymienione parametry maja wpływ na opory, jakie siłownik musi pokonać. Należy, bowiem pamiętać, że siłownik ma pokonać bezwładność bramy wynikającą z długości skrzydła, wysokości i ciężaru skrzydła. W praktyce oznacza to, że podane wartości maksymalne przyjęte są dla bram zamontowanych w idealnych warunkach.

W związku z tym należy założyć pewien zapas "mocy" siłownika do danej bramy. Określenie tego zapasu "mocy" jest dość trudne, jednak średnio możemy przyjąć ok. 30%.

Montaż automatu bramy przesuwnej zazwyczaj zajmuje instalatorowi od 4 do 8 godzin. W skrajnych sytuacjach do 2 dni roboczych.