Warszawa,
ul. Chałupnicza 1

MONITORING MOBILNY IMPREZ MASOWYCH

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Na organizatorach imprez o charakterze masowym spoczywa obowiązek zapewnienia jej uczestnikom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo imprez masowych definiuje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504) oraz Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.), zwanym dalej Rozporządzeniem.

Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu zgodnie z Rozporządzeniem:

1.
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:
a)
kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej;
b)
bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
c)
drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
d)
parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
e)
sektory dla uczestników imprezy masowej;
f)
płyta boiska lub scena.
2.
Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz.
3.
Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający:
a)
rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;
b)
rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.
4.
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

Korzyści jake za sobą niesie monitoring mobilny

  • wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników imprezy
  • sprawne przeprowadzenie ewakuacji w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń
  • wczesne wykrywanie zagrożeń, np. przypadkowe wzniecenie pożaru, awantury
  • możliwość gromadzenia materiału dowodowego w przypadku popełniania przestępstwa, nawet w momencie, kiedy nie uda się zlokalizować bezpośrednich świadków
  • możliwość szybkiego (w postaci cyfrowej) przesyłania materiału na policję
  • efektywne dysponowanie personelem porządkowym (ochroną) i kierowanie go w sektory najbardziej zagrożone
  • unikanie odpowiedzialności karnej z tytułu nieprawidłowego zabezpieczenia imprezy
  • szybsza możliwość odnajdywania zagubionych dzieci lub pozostawionych bez opieki
  • efektywne egzekwowanie zakazu picia alkoholu poprzez szybką interwencję służby porządkowej
  • obniżenie kosztów organizacji imprezy 

 

ext

Mobilne Centrum Monitoringu oparte zostało na wysokiej jakości sprzętów marki dahua, zapewniającym bardzo  wysoką jakość obrazu min Full HD.

  W standardzie oferujemy zestaw składający się z:

 -Kamery szybkoobrotowej na maszcie pneumatyczny na samochodzie,

 -Kamery stałopozycyjne na samochodzie x 4szt

 -Kamery stacjonarne mocowane po za pojazdem np scena, latarnie, słupy, 2szt

 -Mikrofony

 -Rejestratory obrazu i dziwięku, z podtrzymaniem awaryjnym

W CENIE OFERUJEMY MATERIAŁY WIDEO ZGRANE Z IMPREZY

 

Cennik usługi: uwarunkowany od ilości dni, ilości kamer, samochodów, współpracy. Przykładowa cena od 2000zł netto / 1 dzień.

 

 

Szczegółowa oferta zostanie wyliczona po przesłaniu nam informacji i wymogów,  telefonicznie na nr 696 463 562 lub na meila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kam444

 kam2222