Warszawa,
ul. Chałupnicza 1

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI


W celu prawidłowego funkcjonowania budynku wymagane jest przeprowadzanie systematycznych prac i czynności, które zapewniają bezpieczeństwo jej użytkownikom. Ważne jest m.in. prawidłowe funkcjonowanie układu elektrycznego, hydraulicznego oraz sieci i urządzeń, o które musi dbać właściciel. Natomiast wszelkie zaniedbania w tym zakresie, mogą stwarzać sytuacje niebezpieczne nawet dla życia, np. awaria sieci elektrycznej. W takich sytuacjach właściciel nieruchomości może ponieść konsekwencje prawne. Czy nie warto zatem zakres technicznych czynności zlecić firmie zewnętrznej?

Obowiązek obsługi technicznej


Dla inwestora i właściciela nieruchomości ważne jest należyte dbanie o jej stan techniczny. Systematyczny przegląd instalacji nie tylko wpływa na bezpieczeństwo lokatorów lub najemców, lecz także podnosi wartość nieruchomości. Dlatego ważne jest powierzenie zarządzania nieruchomością w tym zakresie firmie, która będzie dbać o wszystkie techniczne detale zgodnie z zawartą umową. Poza tym ustawa prawa budowlanego nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek odpowiedniej obsługi technicznej budynków. Art. 62 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tą ustawą należy systematycznie przeprowadzać przeglądy i usuwać wszelkie usterki występujące w budynku. Warto wiedzieć, że niektóre przeglądy muszą obowiązkowo być wykonywane każdego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie właściciel nieruchomości narażony jest nie tylko na niezadowolenie użytkowników budynku, lecz także na konsekwencje prawne. Natomiast obsługa techniczna budynku polega na wykonywaniu rozległych czynności, które często pochłaniają mnóstwo czasu.

Jaki zakres obejmuje obsługa techniczna budynku?


Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje szereg czynności, które zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. Najczęściej należą do nich:
Utrzymanie stanu technicznego instalacji w dobrym stanie - obejmuje m.in.: instalację elektryczną, hydrauliczną i gazową. Dzięki systematycznym wizytom serwisanta, hydraulika, kominiarza i elektryka, wszelkie usterki na bieżąco zostają usunięte. A w razie potrzeby serwisant wzywa specjalistyczne służby, np. pogotowie gazowe. Wizyty są ustalanie z góry według harmonogramu, dzięki czemu właściciel budynku ma pewność, że jet odpowiednio często kontrolowany, co zapobiega wystąpieniu wielu awarii.
Planowanie przeglądów technicznych i prowadzenie dokumentacji - to kolejne czynności obsługi technicznej nieruchomości, które należy systematycznie przeprowadzać. Wszystkie kontrole i przeglądy zapisywane są w prowadzonej dokumentacji technicznej.
Monitoring urządzeń oraz systemów działających na terenie budynku - dzięki niemu możliwe jest szybkie przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przeglądów związanych z działaniem urządzeń i systemów zainstalowanych w nieruchomości, np. klimatyzacji, wentylacji, itd. Dużą zaletą jest całodobowa pomoc techniczna pod wybranym numerem telefonu. W razie potrzeby koordynator wysyła pracownika technicznego, który usuwa usterkę. W przypadku wystąpienia poważnej awarii koordynator wysyła odpowiednie służby, a pracownik techniczny w razie potrzeby zabezpiecza miejsce awarii, aby zapewnić mieszkańcom lub użytkownikom bezpieczeństwo.

Na czym polega obsługa konserwacyjna?


Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje również prace konserwacyjne i remontowe, według przygotowanego harmonogramu. Dzięki systematycznemu sprawdzaniu stanu technicznego budynku, możliwe jest zaplanowanie prac konserwacyjnych i remontowych z wyprzedzeniem. Czynności te przebiegają możliwie szybko i sprawnie, aby nie utrudniać funkcjonowania mieszkańcom lub użytkownikom nieruchomości. Remonty przeprowadza firma budowlana mająca odpowiednie uprawnienia do przeprowadzaniu tego typu prac. Nadzorowana jest przez firmę odpowiadającą za obsługę techniczną. Dzięki temu właściciel ma pewność, że prace zostaną prawidłowo wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalety obsługi technicznej nieruchomości przez zewnętrzną firmę


Zakres obowiązków dotyczących obsługi technicznej nieruchomości jest obszerny. Z tego względu coraz więcej właścicieli nieruchomości powierza zakresy techniczne firmie zewnętrznej, co jest korzystnym rozwiązaniem. To daje pewność, że firma, która odpowiada za stan techniczny budynku zadba o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i instalacji, co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom i mieszkańcom. Może również być spokojny w sytuacji nagłych awarii.
Obsługa techniczna nieruchomości jest wymagana przez prawo. Systematyczne przeglądy, usuwanie awarii i dbanie o nieruchomość najczęściej wymaga poświęcania mnóstwa czasu. Ważne jest także prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, a większość prac technicznych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tego względu inwestorzy i właściciele nieruchomości coraz częściej zlecają obsługę techniczną zewnętrznej firmie, która zajmuje się wszystkimi, niezbędnymi pracami. To wpływa na stan techniczny budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.